vrijdag 11 augustus 2017

The Sky Traders Captains - FFG

Like the Relic miniatures (see link), the Sky Trader (Fantasy Flight Games - 2012) miniatures are quite big, very nice detailed busts and... a pleasure to paint.

Net zoals de Relic miniaturen (zie link), zijn de Sky Trader (Fantasy Flight Games - 2012) miniaturen vrij grote, knap gedetailleerde bustes... en een plezier om te schilderen.

Geen opmerkingen: