zaterdag 27 april 2013

1st Legion - Dark Angels - Pre Heresy. (Citadel)

Mijn plan is de 18 legioenen Astartes te schilderen in de pre-heresy kleuren. We starten uiteraard met het eerste legioen: de 'Dark Angels' (zie link). Voor wie de geschiedenis wil weten verwijs ik heel graag naar de boeken 'Descent of Angels' en 'Fallen Angels' uit de 'Horus Heresy' reeks van Black Library. De figuren zijn van Warhammer 40K (28mm)
 
 
 
My plan is to paint the 18 legions Astartes in the pre-heresy colours. We begin with the first legion: the 'Dark Angels' (see link). For those who want to know the history, there are 'Descent of Angels' and 'Fallen Angels'  from the 'Horus Heresy' books from Black Library. The figurines are from Warhammer 40K (28mm)
 


 
 
 
 
 
 
 

zaterdag 20 april 2013

Wolf ! (Blacksad)
 

Toen ik Blacksad had geschilderd in 'impasto' (zie link) vond ik het tijd om een tweede figuur in dezelfde stijl te schilderen. Het werd de wolf uit het album 'Rode Ziel'. Het is een stijl die me erg ligt en zeker nog een vervolg zal krijgen :-)
 
When I had painted Blacksad in 'impasto' (see link), it was time to paint a second character in the same style. It became the wolf from the album 'Red Soul'. It's a style that quit suits me and I'm sure more will follow :-)

woensdag 17 april 2013

De auto's van Kuifje in miniatuur: De sigaren van de farao - Tintin's cars in minitature:Cigars of the pharaoh

Twee auto's uit de Kuifje verzameling: 'De sigaren van de farao'.

Two cars from the Tintin collection: Cigars of the pharaoh.

 
 
 
 
 

 
 

donderdag 11 april 2013

Lord of the Rings helm collection - Saurons volgelingen - Sauron's minions

Hier het volgende deel van de LOTR helm collectie (Weta): De volgelingen van Sauron

The next part of my LOTR helm collection (Weta): Sauron's minions.
Morgul Lord - The Witch-king
of Angmar


 
 
 
 
 
The Mouth of Sauron
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


vrijdag 5 april 2013

Boekbespreking - The Horus Heresy (4-5-6) - Book review:The flight of the Eisenstein - Fulgrim - Descent of Angels

For the English text scroll down.

Hier zijn de volgende drie boeken in het 'Horus Heresy' epos.The Flight of the Eisenstein - James Swallow ***** : Het verhaal gaat verder. We volgen het ruimtefregat 'Eisenstein' met als kapitein Nathaniel Garro van de Death Guard, één van de weinige commandanten in de ranken van de rebellen die loyaal aan de Keizer blijven.
We volgen de ontsnapping van de Eisenstein aan de vijandelijke vloot rond de planeet Isstvan III en de gevaarlijke reis door het heelal en in de 'Warp' (een uiterst onstabiele dimensie in de ruimte...), in een poging Terra te waarschuwen van het verraad en de uitbreidende rebellie van Horus.
'The flight of the Eisenstein' is een perfect vervolg op de openingstrilogie en heeft met Garro een van de meest interessante karakters uit de 'Heresy' reeks.
 
Fulgrim - Graham Mc Neill ***** : Fulgrim is de charismatische primarch van het 3de Legioen, de 'Emperor's Children', wiens hoogste doel het nastreven is van absolute perfectie.
Fulgrim's streven naar zijn doel krijgt echter een dramatische wending als hij gecorrumpeerd wordt door een 'Chaos demon' en hij langzaam maar zeker vervalt in waanzin. Zijn legioen sleurt hij onherroepelijk met zich mee op een donker pad. Uiteindelijk is er geen weg meer terug en worden Fulgrim en de Emperor's Children pionnen van Chaos die zich tegen de Keizer keren...
In 'Fulgrim' zijn we getuige hoe het streven naar perfectie een schrijnende afdaling wordt naar de hel...
 
 
Descent of Angels - Mitchel Scanlon ***** : 'Descent of Angels' is het relaas van het 1e Legioen en hun primarch Lion 'El Jonson, vijftig jaar voor het Horus conflict. Het verhaal speelt zich grotendeels af op hun thuiswereld Caliban, een geïsoleerde en laag-technologische planeet, waar de uitverkorenen opgeleid worden in de ridderlijke orde van de 'Knights of Caliban' en ten strijde trekken tegen de 'Great Beasts' die hun wereld teisteren.
Ze worden 'ontdekt' door de keizerlijke vloot, ingelijfd om deel te nemen aan de grote campagne van de Keizer en worden zo de 'Dark Angels'.
'Descent of Angels' is een buitenbeentje met als grootste verschil met de vijf vorige boeken dat het verhaal leest als onvervalste fantasy, inclusief ridders en monsters...
 
De boeken worden uitgegeven door Black Library en zijn in het Engels.
Link naar boeken 1-2-3
 
 
Here are the next three books of the 'Horus Heresy' saga
 
 
The Flight of the Eisenstein - James Swallow ***** : The story contunues. We follow the space frigate 'Eisenstein', captained by Nathaniel Garro of the Death Guard, one of the few commanders in the traitor legions that remain loyal to the Emperor.
The story discribes the hazardous escape from the enemy fleet roud Isstvan III and its perilous voyage across the galaxy and into the 'Warp' (a highly dangerous alternate dimension in space), as it attempts to reach Terra and raise alarm over the treachery and developing rebellion of Horus.
'Flight of the Eisenstein' is the perfect follow-up of the opening-trilogy, with Garro as one of the most interesting characters of the 'Heresy' books.
 
Fulgrim - Graham Mc Neill ***** : Fulgrim is the charismatic primarch of the 3rd Legion, the 'Emperor's Children', who's ultimate goal is to achieve absolute perfection.
Fulgrim's striving gets a dramatic turn when he gets corrupted by a 'Chaos Daemon' and slides into madness, leading his legion on a dark path. In the end there is no way back and Fulgrim and the Emperor's Children become pawns of Chaos and turn against the Emperor.
In 'Fulgrim' we are witness how striving for perfection becomes a poignant descent into hell.
 
 
 
 
Descent of Angels - Mitchel Scanlon ***** : Descent of Angels tells the story of the 1st Legion and their primarch Lion 'El Jonson, fifty years before the Horus conflict. The story situates mainly on their homeworld 'Caliban', an isolated and low-technical planet, where we follow the hard training of the Knights of Caliban and their fight agaist the 'Great Beasts' that infest their world.
They are 'discovered' by the imperial fleet and drafted to participate in the 'Great Crusade' of the Emperor, and thus becoming the 'Dark Angels'
'Descent of Angels' is a bit of an outsider, with the main difference with the previous five novels that the story reads as a genuine fantasy, complete with knights and monsters...
 
The books are from Black Library
Link to books 1-2-3