maandag 24 februari 2014

Blast from the past - Lava Dragon (Citadel Miniatures)

Een oeroud model van toen alle miniaturen nog in metaal werden gegoten... ook draken, wat meteen de 'super' in superglue stevig testte :-)
Dit is een 'Lava Dragon', een miniatuur uit de 'begindagen' van Citadel Miniatures (ergens in de jaren 80 van vorige eeuw, kun je nagaan). De twee kleine miniaturen (elfen) zijn vermoedelijk van Grenadier. Dit is een van mijn eerste diorama's.
 
An ancient model from the time where all miniatures where cast in metal... also dragons. A firm test for the 'super' in superglue :-)
This is a 'Lava Dragon', a miniature from the 'days of old' of Citadel Miniatures (somewhere in the 80ties of the previous century - go figure). The two small minis (elves) are probably from Grenadier. This is one of my first dioramas.
 

 
 
 

vrijdag 14 februari 2014

Angron - The Red Angel - Primarch of the XII Legion - World Eaters (Forge World)

Mijn eerste 'echte' primarch van Forge World miniatures: Angron, de primarch van de World Eaters. Ik heb bewust gekozen om vuil, korrelig, grimmig, donker en dof te schilderen omdat ik vond dat de stijl dichter aanleunt bij de sfeer van een slagveld. Ik heb ook voor de eerste maal gebruik gemaakt van weathering powder (Vallejo pigments) om de figuren nog 'vuiler' te maken.
Zoals ik reeds aanhaalde bij mijn eerste primarch, Vulkan (zie link) ), zijn de Forge World miniaturen waanzinnig gedetailleerd en dus een serieuze uitdaging (soms neigend naar nachtmerrie ;-) ) om te schilderen. Desondanks verschaffen ze (ontelbare) uren puur schilderplezier. De voorbereidingen zijn reeds genomen voor een volgende primarch...
 
My first 'real' primarch by Forge World miniatures: Angron, primarch of the World Eaters. I have chosen to paint the miniature dirty, gritty, grimy and muted rather than bright and colourful, because the style leans closer to the atmosphere of a battlefield. I also used weathering powder (Vallejo pigments ) for the first time to make the models even 'dirtier'.
As I already told with my first primarch, Vulkan (see link ), the Forge Word miniatures are exceptionally detailed (sometimes nearly nightmarish ;-) ) and a real hard challenge to paint. Nevertheless, they provide (countless) hours of pure painting pleasure. My preparations for a next primarch are already made...
 
 
 
 
 

dinsdag 11 februari 2014

De auto's van Kuifje in miniatuur: Raket naar de maan - Tintin's cars in miniature: Destination moon.

Het was niet Neil Armstrong die in 1969 als eerste een voet op de maan zette, maar ons eigenste Kuifje, vijftien jaar eerder :-). Het tweeluik 'Raket naar de maan' en Mannen op de maan' behoort nog altijd tot mijn top tien fovoriete strips. Hier zijn twee twee auto's uit het eerste verhaal.

It wasn't Neil Armstrong who set the first step on the moon in 1969, but our own Belgian Tintin, fifteen years earlier :-). The diptych 'Destination moon' and 'Explorers on the moon' is still in the top 10 of my favourite comic strips. Here are two cars from the first album.


Vorige auto's - Previous cars: Link 1 - Link 2 - Link 3 - Link 4 - Link 5 - Link 6 - Link 7 - Link 8 - Link 9
 
 
 

donderdag 6 februari 2014

Miniaturen en aceton - Miniatures and acetone

 
For English text scroll down.
 
Vorig jaar heb ik een doos metalen 28mm miniaturen 'geërfd' van iemand die de hobby reeds lang had opgegeven. Ik was in eerste instantie heel blij want er zaten een paar prehistorische, dus zeldzame, exemplaren tussen. De vreugde was echter van korte duur want ALLE figuren waren geschilderd  en, nog erger, vernist met glanzende vernis. Met andere woorden: overschilderen was onmogelijk zonder verlies van detail.
Dus ging ik op zoek naar een methode om op een veilige manier de verf te verwijderen, of op zijn minst toch het overgrote deel.
Waarschuwing!! White spirit is totaal uit den boze. Het verwijdert de verf heel goed maar smelt letterlijk het figuur  (omdat het over een zacht metaal gaat) zodat het er na de behandeling eruit ziet als een gesmolten kaars.
Het middel bij uitstek is aceton (ook gebruikt als nagellak verwijderaar). Hier volgen een paar stappen om verf en vernis op een snelle manier te verwijderen.
 
 
1. Benodigdheden: een fles aceton - een metalen container met deksel - een oude, harde tandenborstel.
 
 
2. Giet genoeg aceton in de metalen container zodat de miniaturen ondergedompeld zijn. Laat de figuren een aantal minuten weken met het deksel op (dit omdat de aceton zeer hevig ruikt...)
 
 
3. Haal de miniaturen uit de aceton en schrob ze stevig met de tandenborstel. De verf begint onmiddelijk te verdwijnen. Als niet alle verf is verdwenen kun je ze eventueel een tweede weekbeurt geven om daarna weer te schrobben.
 
 
4. Hier en daar kunnen nog kleine restantjes verf in de groeven zitten maar het resultaat is zeker bevredigend!
 
 
5. Na een badje in zeepsop en een witte primer zien de miniaturen er weer als nieuw uit, klaar voor een nieuw jasje :-)
 
 
Nog even ter bevestiging: het gaat hier wel degelijk om metalen figuren. Alles wat plastiek of hars is maakt geen schijn van kans en ziet er na afloop dan ook uit als iets uit 'The Thing' ;-). Good luck!!
 
 
Last year I 'inherited' a box of metal 28mm miniatures from someone who had given up the hobby a long time ago.. At first I was really happy, because there were some prehistoric, and rare, items. But my joy was short lived because ALL models were painted and, even worse, were varnished with gloss varnish. They were impossible to repaint without loss of detail. So I searched for a way to safely remove paint and varnish, or at least, most of it.
A warning!! White spirit is NOT an option! It removes the paint quite well, but literally melts the soft metal of the miniature. After a treatment it looks more like a molten candle...
The best product to do the job is acetone (also nail polish remover). Here are a few steps to remove paint and varnish in a safe way.
 
1. You need: a bottle of acetone - a metal container with lid - an old, hard toothbrush.
 
 
2. Pour enough acetone in the metal container so the miniatures are immersed. Soak the figurines for a few minutes with the lid on (acetone has a very intense smell).
 
 
3. Remove the miniatures from the acetone and scrub firmly with the toothbrush. If there are still paint remains you can soak for a second time and scrub again.
 
 
4. There may be a few little remains but the result is satisfying!
 
 
5. After a wash in soapy water and a white primer they look as new and are ready for a new coat :-)
 
 
Be careful: this goes only for metal miniatures. Plastic and resin don't stand a chance and will look like someting out of 'The Thing' :-) . Good luck!
 
 
 

dinsdag 4 februari 2014

Groene kameleon in olie- Green chameleon in oil

In dezelfde traditie als de vorige academiewerken (monochroom en pasteus) deze 'Kameleon in groen'.

In the same tradition as the former academic works (monochrome and layered) this 'Chameleon in green' .

Kameleon in groen - Olie op doek 50x50 cm
 Chameleon in green - oil on canvas 50x50 cm

zaterdag 1 februari 2014

Cthulhu hogepriester en afgodsbeeld - Cthulhu high priest and idol (Reaper miniatures)

Een klein diorama dat al een tijdje af is. De 'Chtulhu priest' is een metalen 28mm figuur van Reaper Miniatures ('Bathalian') en het standbeeld is een 'domain marker' van het Chtulhu LCG spel (zie link).
 
A small diorama I finished a while ago. The 'Chtulhu priest' is a metal 28mm figurine from Reaper  Miniatures ('Bathalian) and the idol is a 'domain marker' from the Cthulhu LCG game.