zaterdag 18 april 2015

Nakayama Hayato, Iconic Samurai - Reaper Bones Miniatures

De eerste Bones van de Kickstarter (zie link) is geschilderd en, zoals bij elke Bones, een waar plezier om te doen. Hoewel, er waren soms toch wel wat moeilijkheden omdat het model gegoten is uit één stuk, waardoor sommige onderdelen moeilijk te bereiken waren. 
De basis is gemaakt uit een stukje polystyreen (isolatieplaat)
De Samurai is een cadeautje voor een maat die 'bezeten' is door Japanse cultuur :-)

The first Bones from the Kickstarter (see link) is painted and, as with all Bones, a real pleasure to do. However, sometimes there were some little problems because the miniature is cast in one piece and some parts were difficult to reach...
The base is sculpted from a piece of  styrofoam.
The Samurai is a gift to a friend who's 'obsessed' with Japanese culture :-)


vrijdag 3 april 2015

Steven Wilson in bright colours

Op de academie kregen we een opdrachtje mee... doe iets in 'collagestijl'. Dit werd een uitstekende gelegenheid om de 'mixed media' te verkennen. 
Het werd een portret van (voor mij althans) een van de meest briljante geesten van de hedendaagse (prog)-rock: Steven Wilson... een combinatie van foto's en heldere, vibrante acryl.

The academy gave us a little assignment... do something in a 'collage' style. This was an excellent opportunity to explore the 'mixed media'.
The result is a portrait of (to me) one of the most brilliant minds of contemporary (prog)-rock: Steven Wilson... it's a combination of photo's and clear, vibrant acylics.


'SW'    foto en acryl op doek - photo and acrylics on canvas - 60x40 cm