dinsdag 20 december 2016

Pandemic Reign of Cthulhu - Miniatures painted - Z-Man Games

It's all in a day's work, a (very) basic paint job of the Pandemic, Reign of Cthulhu miniatures:
seven 1920's investigators, three shoggoths and twenty five tiny cultists. Everything was painted and finished in one day.

Pandemic, Reign of Cthulhu heeft zeven 1920 'investigators', drie 'shoggots' en vijfentwintig kleine 'cultists'. Alles was geschilderd (basic) en afgewerkt in één dag.maandag 12 december 2016

Massive painting works for Zombicide Black Plague 14 - Group photo - Cool Mini or Not

This concludes the painting of Zombicide Black Plague (core box): say "zombieeeees!!"

Hier eindigt het schilderen van Zombicide Black Plague (core box): met z'n allen... "zombieeeees!!"


vrijdag 9 december 2016

Zombicide Black Plague - 3D doors


I decided to make some 3D doors for my Zombicide Black Plague. I searched the internet for some suitable pictures, bought a sheet of black hobby foam, and started cutting and glueing (with my trusty Mod Podge) and finally varnishing my twelve new 3D doors.

Ik besloot om enkele 3D-deuren te maken voor mijn Zombicide Black Plague. Ik zocht op het internet naar een paar passende foto's, kocht een blad zwarte hobby foam en begon te snijden en plakken (met mijn trouwe Modge Podge), om als laatste mijn twaalf nieuwe deuren te vernissen.