zondag 27 april 2014

Boekbespreking - The Horus Heresy (13-14-15) - Book review: The First Heretic - Prospero Burns - The Outcast Dead


 
For English text scroll down
 
The First Heretic  (Aaron Dembski-Bowden) *****

Het verhaal vertelt over de primarch Lorgar en zijn legioen (XVII Astartes) de ‘Word Bearers’ en hoe ze ten prooi vallen van Chaos. Het wordt voornamelijk verteld uit het oogpunt van Argel Tal, Kapitein van de Word Bearers.
De Keizer wil niet langer dat Lorgar en zijn legioen hem religieus verafgoden als ‘God der Mensheid’ en legt zware censuur op hun gebruiken en rituelen. Gekwetst en vernederd wordt de primarch meegezogen in een web van intriges en verraad door zijn twee trouwste luitenanten – Kor Phaeron en Erebus – die in het geheim reeds een verbond hebben met Chaos
The First heretic behoort tot de beste delen van de reeks. Zeer interessante, goed uitgediepte personages en een boeiend, meeslepend verhaal maken dit een echte ‘pageturner’

Prospero Burns (Dan Abnett) *****
 
Dit wordt wel eens ‘A Thousand Sons’ vanuit het standpunt van de ‘Space Wolves’ genoemd. Het is echter veel meer een kroniek van de 3e companie ‘Space Wolves’ gezien vanuit het oogpunt van de Aardse historicus Kasper Hawser. Het is zijn verhaal, hoe hij als mens uiteindelijk aanvaard wordt in de groep van ‘barbaarse’ Wolves of Fensris. De uiteindelijke aanval op Prospero vervalt tot bijna een voetnoot.
Zoals bij meerdere boeken uit de Heresy reeks van Dan Abnett is Prospero Burns weer redelijk onevenwichtig. Bij vlagen briljant en meeslepend, dan weer hopeloos traag, verwarrend en langdradig… Jammer.

The Outcast Dead (Graham Mc Neill) *****

Dit verhaal speelt zich volledig op aarde af. Na de rampzalige gevolgen van  primarch Magnus’ psychische reis aan Terra (zie ‘A Thousand Sons’) komt de astropath Kai Zulane ongewild in het bezit van een verschrikkelijk geheim. Opgejaagd door keizerlijke elitetroepen komt hij terecht in een groep van ontsnapte Astartes, die voorheen gevangen gehouden werden wegens vermeend verraad: de ‘Outcast Dead’.  Kai denkt beschermd te worden door de groep, maar in werkelijkheid zijn ze even gebrand om het geheim te weten te komen. Een bitsig kat en muis spel ontvouwt zich tussen Kai, de Keizerlijke jagers en de Outcast Dead.
Graham Mc Neill heeft met The Outcast Dead weer een razend spannende, actievolle  thriller afgeleverd.

Vorige boeken zie links (1-2-3) - (4-5-6) - (7-8-9) - (10-11-12)
 
 
 
The First Heretic (Aaron Dembski-Bowden) *****

The story details the fall to Chaos of the primarch Lorgar and his legion (XVII Astartes) the‘Word Bearers’. It is mainly told from the point of view of Argel Tal, Captain of the Word Bearers.
The Emperor no longer wants that Lorgar and his legion worship him religiously as ‘God of Mankind’. He heavily censures their customs and rituals. Hurt and humiliated the primarch is swayed by two of his most trusted lieutenants – Kor Phaeron and the chaplain Erebus – who already in secret allegiance with Chaos.
The First Heretic is one of the best volumes of the Heresy series. With its interesting characters and absorbing, gripping story it’s a real pageturner.
 
 
Prospero Burns (Dan Abnett) *****

Prospero Burns is sometimes called ‘A Thousand Sons’ from the point of view of the ‘Space Wolves’. It is more a chronicle from the 3rd company ‘Space Wolves’ told by the Terran historian Kasper Hawser. It is his story, how he becomes accepted by the‘barbaric’ Wolves of Fenris. The battle of Prospero almost becomes a mere footnote.
Like more books of the Heresy series by Dan Abnett, Prospero Burns is again quite unbalanced. Sometimes brilliant and absorbing, but also slow, tedious and confusing… Pity.

The Outcast Dead (Graham Mc Neill) *****

This story takes place entirely on earth. After the catastrophic results of primarch Magnus’s psychic voyage to Terra (see A Thousand Sons), the astropath Kai Zulane unwittingly becomes the keeper of a horrible secret. Hunted down by the imperial elite troops, he ends up in a group of escaped, renegade Astartes who were formally imprisoned on suspicion of treason: the ‘Outcast Dead’. Kai thinks he is protected by the group, but in reality they also want to know his secret. A cat and mouse game is unfold between Kai, the imperial hunters and the Outcast Dead.
Graham Mc Neill delivers with The Outcast Dead a suspenseful, action packed thriller.


Previous books see link (1-2-3) - (4-5-6) - (7-8-9) - (10-11-12)


zondag 20 april 2014

Fulgrim - The Phoenician - Primarch of the III Legion 'Emperor's Children' (Forge World)

Derde primarch van Forge World:  Fulgrim van de Emperor's Children. In precies de zelfde stijl geschilderd als Angron (zie Link ).
Het relaas van 'Fulgrim' kun je lezen in de gelijknamige roman van Graham Mc Neill.
Ik denk dat ik het voorlopig een beetje heb gehad met Forge World (soms net iets té veel frustratie :-) ) en mijn zinnen op nieuwe uitdagingen ga zetten. Al bij al ben ik wel behoorlijk tevreden met het resultaat van mijn drie primarchs; Vulkan, Angron en Fulgrim.

Third primarch from  Forge World: Fulgrim from the Emperor's Children. Painted in exactly the same style as Angron (see Link  ).
The story of 'Fulgrim' you can read in the novel with the same title from Graham Mc Neill.
I think I will let rest the Forge World models for a while (too much frustration sometimes :-) ) and look for new challenges. In the meanwhile I'm rather happy with my three primarchs: Vulkan , Angron and Fulgrim.


 

maandag 14 april 2014

'Kat veilige' DVD-rekken - 'Cat proof' DVD storage

For English text scroll down
 
Het gebeurt heel zelden, maar onze oudste kater durft wel eens zijn territorium afbakenen op plaatsen waar je het liever niet hebt. Ik trok dan ook krijtwit weg toen hij doodleuk de onderste rij van mijn dvd verzameling ondersproeide.
De echtgenote en ik gingen dan ook dringend op zoek naar een methode om de dvd's veilig te bergen EN onze drie muizenvangers gelukkig te houden. Een staand dvd rek kwam niet meer in aanmerking. We moesten dus gaan voor 1: iets dat aan de muur hing, 2: iets waar veel dvd's in konden en 3: iets waar  de katten op konden klimmen zonder schade aan te richten. De oplossing bood zich aan in de Ikea in de vorm van... badkamerrekjes. Na de nodige 'modificaties' bleken ze de ideale oplossing.
 
 
De rekjes zijn van 'Molger' en zien er afgewerkt zo uit. Ze bieden plaats voor ongeveer een 80-tal dvd's. Klein nadeel: ze zijn open aan de zijkanten... heel aantrekkelijk voor nieuwsgierige katten...

 
Ik ga de zijkanten dus dichtmaken. Daarvoor gebruik ik de verpakking van de rekjes, overschotjes behangpapier, mod-podge (zie link), potlood, meetlat en schaar.

 
Met de afmetingen van de opening knip ik stukken karton die ietsje breder zijn (met boven- en onderflapje). Een beetje behangpapier (gelijmd met de mod podge) zorgt voor wat kleur en extra stevigheid. Eenmaal droog kan het afgewerkt stuk in de zijkant geplaatst worden. Om zeker te zijn dat het blijft vast zitten kun je aan de binnenkant de flapjes met een stukje duct tape vastkleven.

 
Dit is het uiteindelijke resultaat. Vier rekjes, op verschillende hoogtes aan de muur bevestigd. Ruimte voor ruim 300 dvd's én een 'klimrek' voor de katers.

 
Via de krabpaal en het achterste rek kunnen de katten zonder problemen (of brokken maken) op de dvd rekjes. Een ideale speelhoek voor 'binnenhuiskatten'.

 
De echtgenote had nog muurstickers en heeft het geheel nog wat extra 'kleur' gegeven.

 
Alles is ondertussen uitvoerig gewikt, gewogen en getest en is een favoriete speelplaats voor de Devons. De dvd's maken het uitstekend :-)
 
It happens rarely, but our senior tomcat sometimes 'claims its territory' on inappropriate places. One day I went slightly ill when I noticed a part of my dvd collection was 'sprayed'.
My wife and I had to search for a solution to protect the dvd's and to keep our three felines happy. We found it at Ikea: the 'Molger bathroom shelf'. After a few modifications this was the best solution.
 
 

This is a 'Molger' bathroom shelf. It can easily store 80 dvd's. Minor problem: it's open at the sides...  very attractive for curious cats.

 
 So, I'm going to close the sides. I use the cardboard box, some leftover wallpaper, mod podge (see link), pencil, ruler and scissors.

 
Cut the cardboard a little wider than the openings (with flaps on top and bottom). Adding some wallpaper (with the mod podge) adds some colour and durability. When dry you can put it in the side. Just to be sure it stays there you can secure it on the inside with some duct tape on the flaps.
 
 
This is the result. Four shelves on the wall, on different heights, with room for over 300 dvd's.

 
Via the rack and scratch pole, the cats can climb the shelves without problem (and without making a racket). An ideal play corner for house cats.

 
My wife added some extra colour with these funny wall stickers.

 
In the meanwhile, our Devons have tested the whole construction thoroughly and it hase become a favourite 'playground'. The dvd's are happy as well :-)
 

zondag 6 april 2014

De vliegende kat - Flying cat

Het academiejaar is pas begonnen en het is bijna alweer voorbij. Positief is wel dat ik dit (vijfde) jaar 'mijn ding' eindelijk heb gevonden. Dit is mijn recentste werkje.

The academic year has just started and it's already nearly over. This (fifth) year I finally found 'my thing'. This is my most recent little work.

'Vliegende' kat: olie op canvas 60x60cm - 'Flying' cat: oil on canvas 60x60cm

woensdag 2 april 2014

Blood Bowl uit de oude doos - Classic Blood Bowl (Citadel miniatures)

De schildermicrobe heeft ondertussen ongenadig toegeslagen bij de echtgenote. Dat ze niet alleen zeer mooi werk aflevert maar ook nog eens zeer productief is, bewijst het flink gevulde rek in de hobbykamer.
Hier heeft ze (oer)oude bloodbowl miniaturen herschilderd (na een grondige en lange schoonmaakbeurt (zie 'Miniaturen en aceton')) en er een eigen team van gemaakt: 'The Evil Devons' .
My wife has been struck relentlessly by the painting-virus . She not only delivers excellent work, but is also very productive. Here she has repainted (very) old bloodbowl mininatures (after a very thorough cleaning (see 'Miniatures and acetone') and made her own team: 'The Evil Devons'.
(All miniatures painted by 'Kaasmuis')
Chaos beastmen

Goblins

Orcs

Skaven starplayer

Undead

Skaven

Evil Devons vs Hellrazor Blades

Starplayer collector card