zondag 27 april 2014

Boekbespreking - The Horus Heresy (13-14-15) - Book review: The First Heretic - Prospero Burns - The Outcast Dead


 
For English text scroll down
 
The First Heretic  (Aaron Dembski-Bowden) *****

Het verhaal vertelt over de primarch Lorgar en zijn legioen (XVII Astartes) de ‘Word Bearers’ en hoe ze ten prooi vallen van Chaos. Het wordt voornamelijk verteld uit het oogpunt van Argel Tal, Kapitein van de Word Bearers.
De Keizer wil niet langer dat Lorgar en zijn legioen hem religieus verafgoden als ‘God der Mensheid’ en legt zware censuur op hun gebruiken en rituelen. Gekwetst en vernederd wordt de primarch meegezogen in een web van intriges en verraad door zijn twee trouwste luitenanten – Kor Phaeron en Erebus – die in het geheim reeds een verbond hebben met Chaos
The First heretic behoort tot de beste delen van de reeks. Zeer interessante, goed uitgediepte personages en een boeiend, meeslepend verhaal maken dit een echte ‘pageturner’

Prospero Burns (Dan Abnett) *****
 
Dit wordt wel eens ‘A Thousand Sons’ vanuit het standpunt van de ‘Space Wolves’ genoemd. Het is echter veel meer een kroniek van de 3e companie ‘Space Wolves’ gezien vanuit het oogpunt van de Aardse historicus Kasper Hawser. Het is zijn verhaal, hoe hij als mens uiteindelijk aanvaard wordt in de groep van ‘barbaarse’ Wolves of Fensris. De uiteindelijke aanval op Prospero vervalt tot bijna een voetnoot.
Zoals bij meerdere boeken uit de Heresy reeks van Dan Abnett is Prospero Burns weer redelijk onevenwichtig. Bij vlagen briljant en meeslepend, dan weer hopeloos traag, verwarrend en langdradig… Jammer.

The Outcast Dead (Graham Mc Neill) *****

Dit verhaal speelt zich volledig op aarde af. Na de rampzalige gevolgen van  primarch Magnus’ psychische reis aan Terra (zie ‘A Thousand Sons’) komt de astropath Kai Zulane ongewild in het bezit van een verschrikkelijk geheim. Opgejaagd door keizerlijke elitetroepen komt hij terecht in een groep van ontsnapte Astartes, die voorheen gevangen gehouden werden wegens vermeend verraad: de ‘Outcast Dead’.  Kai denkt beschermd te worden door de groep, maar in werkelijkheid zijn ze even gebrand om het geheim te weten te komen. Een bitsig kat en muis spel ontvouwt zich tussen Kai, de Keizerlijke jagers en de Outcast Dead.
Graham Mc Neill heeft met The Outcast Dead weer een razend spannende, actievolle  thriller afgeleverd.

Vorige boeken zie links (1-2-3) - (4-5-6) - (7-8-9) - (10-11-12)
 
 
 
The First Heretic (Aaron Dembski-Bowden) *****

The story details the fall to Chaos of the primarch Lorgar and his legion (XVII Astartes) the‘Word Bearers’. It is mainly told from the point of view of Argel Tal, Captain of the Word Bearers.
The Emperor no longer wants that Lorgar and his legion worship him religiously as ‘God of Mankind’. He heavily censures their customs and rituals. Hurt and humiliated the primarch is swayed by two of his most trusted lieutenants – Kor Phaeron and the chaplain Erebus – who already in secret allegiance with Chaos.
The First Heretic is one of the best volumes of the Heresy series. With its interesting characters and absorbing, gripping story it’s a real pageturner.
 
 
Prospero Burns (Dan Abnett) *****

Prospero Burns is sometimes called ‘A Thousand Sons’ from the point of view of the ‘Space Wolves’. It is more a chronicle from the 3rd company ‘Space Wolves’ told by the Terran historian Kasper Hawser. It is his story, how he becomes accepted by the‘barbaric’ Wolves of Fenris. The battle of Prospero almost becomes a mere footnote.
Like more books of the Heresy series by Dan Abnett, Prospero Burns is again quite unbalanced. Sometimes brilliant and absorbing, but also slow, tedious and confusing… Pity.

The Outcast Dead (Graham Mc Neill) *****

This story takes place entirely on earth. After the catastrophic results of primarch Magnus’s psychic voyage to Terra (see A Thousand Sons), the astropath Kai Zulane unwittingly becomes the keeper of a horrible secret. Hunted down by the imperial elite troops, he ends up in a group of escaped, renegade Astartes who were formally imprisoned on suspicion of treason: the ‘Outcast Dead’. Kai thinks he is protected by the group, but in reality they also want to know his secret. A cat and mouse game is unfold between Kai, the imperial hunters and the Outcast Dead.
Graham Mc Neill delivers with The Outcast Dead a suspenseful, action packed thriller.


Previous books see link (1-2-3) - (4-5-6) - (7-8-9) - (10-11-12)


Geen opmerkingen: