woensdag 23 augustus 2017

Massive painting works for Cthulhu Wars 17 - Yellow Sign cultists - Petersen Games

The painting for Cthulhu Wars continues. Here are the first miniatures for the Hastur faction: The Yellow Sign cultists.

Het schilderen van de Cthulhu Wars miniaturen gaat verder. Hier zijn de eerste van de Hastur factie: De Yellow Sign cultists.

Previous / vorige Cthulhu Warslink 1 - link 2 - link 3 - link 4 - link 5 - link 6 - link 7 - link 8 - link 9 - link 10 - link 11 - link 12 - link 13 - link 14 - link 15 - link 16


vrijdag 11 augustus 2017

The Sky Traders Captains - FFG

Like the Relic miniatures (see link), the Sky Trader (Fantasy Flight Games - 2012) miniatures are quite big, very nice detailed busts and... a pleasure to paint.

Net zoals de Relic miniaturen (zie link), zijn de Sky Trader (Fantasy Flight Games - 2012) miniaturen vrij grote, knap gedetailleerde bustes... en een plezier om te schilderen.

dinsdag 1 augustus 2017

Ablobination - Zombicide Black Plague - Cool Mini or Not

The second of the Zombicide Black Plague Bosses: the Ablobination, a nasty, bloated little character you don't want to meet. I added some green ichor to make it even more gross...

De tweede van de Zombicide Black Plague Bosses: de Ablobination, een klein, vies, opgeblazen karakter dat je echt niet wilt ontmoeten. Ik heb nog wat groene pus toegevoegd om hem nog meer afstotelijk te maken...

More Bosses: Link 1