vrijdag 11 augustus 2017

The Sky Traders Captains - FFG

Like the Relic miniatures (see link), the Sky Trader (Fantasy Flight Games - 2012) miniatures are quite big, very nice detailed busts and... a pleasure to paint.

Net zoals de Relic miniaturen (zie link), zijn de Sky Trader (Fantasy Flight Games - 2012) miniaturen vrij grote, knap gedetailleerde bustes... en een plezier om te schilderen.

dinsdag 1 augustus 2017

Ablobination - Zombicide Black Plague - Cool Mini or Not

The second of the Zombicide Black Plague Bosses: the Ablobination, a nasty, bloated little character you don't want to meet. I added some green ichor to make it even more gross...

De tweede van de Zombicide Black Plague Bosses: de Ablobination, een klein, vies, opgeblazen karakter dat je echt niet wilt ontmoeten. Ik heb nog wat groene pus toegevoegd om hem nog meer afstotelijk te maken...

More Bosses: Link 1