woensdag 29 augustus 2012

'Ik schrijf een boek' - het begin - How to write a book - the beginning

Veel mensen zitten met een boek in zich dat 'eruit wil'. Ik ben een van die mensen. Een boek schrijven... een mooi doel. Je eigen wereld creëren, je eigen personages ontwikkelen, je eigen verhaal verzinnen! Maar, hoe begin je daaraan?
Het is in elk geval geen slecht idee om eens je licht op te steken in een academie.  In mijn geval was dat de Academie voor Woord en Muziek in Oudenaarde. Daar leer je op een plezante manier om te gaan met de verschillende vormen van literatuur en vind je gaandeweg je eigen stijl.
Ik ondervond dat ik een 'verteller' was. Ik hou zelf veel van fantasy (Tolkien heeft me indertijd 'leren lezen') dus het was bijna vanzelfsprekend dat ik het in dat genre zou proberen. Ik wou een verhaal maken dat bestemd was voor lezers vanaf twaalf jaar, maar zodanig geschreven dat een volwassene er eigenlijk evenveel plezier kon aan beleven. Stap één was gezet.

Maar waar haalt een mens zijn inspiratie. Je kan dan wel weten welk soort verhaal en voor welke doelgroep je wilt schrijven, daarmee ben je nog ver van huis. Wel, zoals ik reeds heb aangehaald, in de academie leer je inspiratie halen uit kleine, alledaagse dingen: een titel van een song, iets wat je ziet in een fim of op TV, dingen die je leest... dieren, planten, de natuur. Het weer, geluiden, geuren, foto's... één enkel woord kan een klik geven en uitgroeien tot een volledig hoofdstuk! Er is maar één regel als je een verhaal wilt schrijven en dat is schrijven! Noteer alles wat je denkt dat nuttig is. Ik noteer alles in mijn kleine zwarte  boekje en ik haal nu nog inspiratie uit dingen die ik jaren geleden heb genoteerd.
De volgende stap is meteen al een zware: het verhaal...
Wordt vervolgd.

A lot of people have a book inside them that wants to come out. I am one of those people. Writing a book... a noble goal. To create your own world, to develop your own characters, to invent your own story! But, how to begin?

It's not a bad idea to learn some "tricks" at the academy, for me that was the 'Academy of Word and Music'. There you learn to cope with all the different forms of literature and develope your own style.
I found out I was an "storyteller". I love fantasy (Tolkien tought me to read :-) ) so it was only natural I would try this genre. I wanted to create a story intended for kids of twelve as well as adults. Step one was set...

But where to find inspiration? Well, like I said, in the academy you learn to use little, everyday things to get your imagination flowing: a song title, something you see in a film or on TV, something you read... animals, plants, nature, the weather, sounds, smells, pictures... one single word can grow out to a whole chapter! There is only one rule when you want to write a story and that is WRITE! Take notes of everything that you think you can use. I myself write everything in my 'little black book' and still get inspiration from things I wrote down years ago.

The next step is 'The story'

To be continued.

woensdag 22 augustus 2012

The Lord of the Rings in olieverf -The Lord of the Rings in paintingsSauron-The Lord of the Rings
Nog een paar (olie)schilderijen uit een pre-academie-era. De werken zijn van  de vroege jaren 2000, toen de wereld in de ban was van een van de meest legendarische filmtrilogieën uit de filmgeschiedenis: de onovertroffen "The Lord of the Rings".
 
 
 
 
A few (oil) paintings from yet another pre-academy-era. The works were painted in the early 2000's, when the world was 'under the spell' of one of the most legendary film-trilogies in the history of the movie:" The Lord of the Rings".
 
 
 Middle Earth
 
The Fall of Osgiliath

Thror's Map (The Hobbit)

 

 

dinsdag 14 augustus 2012

De duivel in miniatuur - The 'evil one' in miniature

Een heks roept de duivel op, die niet door de voordeur naar binnen wil komen... Dit dioramaatje dateert van midden jaren 90. Ik heb het destijds op de kop kunnen tikken op een beurs in Folkstone, Engeland.
A witch summons the devil, who doesn't want to come in through the front door.... This diorama I painted in the mid-90ties. I bought it on a miniature exhibition fair in Folkstone, England.
maandag 13 augustus 2012

Schilderijen uit de oude doos - Old paintings

In afwachting van het nieuwe academiejaar, dat in september alweer het vierde jaar inluidt, heb ik nog eens in mijn oudste, pre-academie schilderijen gegrasduind. Allen dateren van de vroege jaren 2000 en tonen duidelijk de invloeden van de 'surrealistische meesters' :-), athans, dat was toen toch de bedoeling.
Hier zijn een paar van die vroege werken, allen in olie.

Zandspiegeling - Sand mirage
Tijdwolk - Timecloud

De Woestijn de Vergankelijkheid - The Deserd
of Evanescence

Vortex

Lavasurf
Eerste reis - Maiden Voyage

Awaiting the new year at the art academy, I searched through my oldest, pre-academy paintings, all dated early years 2000. They clearly show the influence of the surrealism masters :-).. well, that was my intension.
Here are a few of these works, all oilpaintings.

zondag 5 augustus 2012

Weekendclip - Rush - Headlong Flight

Het is alweer vijf jaar geleden dat Rush ons verblijdde met 'Snakes and Arrows'. Na de fantastische 'Time Machine Tour' brengen ze ons hun twintigste studioalbum: 'Clockwork Angels'.  Na maar liefst 38 jaar verrassen de 'boys' nog steeds. 38 jaar zonder te plooien voor hokjesmuziek of voor wat de commerce voorschrijft. Het liefst zou ik het volledige album op jullie loslaten maar ik beperk me toch tot één nummer, een nummer dat bewijst dat Rush nog steeds een frisse, jonge groep is, ondanks dat ze de oervaders zijn van de progrock. Enjoy!


Five years have past since 'Snakes and Arrows'. After the fantastic Time Machine Tour, Rush brings us their twentieth studio album 'Clockwork Angels'. After 38 years, the 'boys' still knock you out of your socks!!. 38 years of doing their own stuff and not budging in to commercial music. I really would like to give you the whole album, but I will limit to just one song. A song that still proves that Rush is a fresh, young band, dispite they are the 'fathers' of progrock. Enjoy!