woensdag 29 augustus 2012

'Ik schrijf een boek' - het begin - How to write a book - the beginning

Veel mensen zitten met een boek in zich dat 'eruit wil'. Ik ben een van die mensen. Een boek schrijven... een mooi doel. Je eigen wereld creëren, je eigen personages ontwikkelen, je eigen verhaal verzinnen! Maar, hoe begin je daaraan?
Het is in elk geval geen slecht idee om eens je licht op te steken in een academie.  In mijn geval was dat de Academie voor Woord en Muziek in Oudenaarde. Daar leer je op een plezante manier om te gaan met de verschillende vormen van literatuur en vind je gaandeweg je eigen stijl.
Ik ondervond dat ik een 'verteller' was. Ik hou zelf veel van fantasy (Tolkien heeft me indertijd 'leren lezen') dus het was bijna vanzelfsprekend dat ik het in dat genre zou proberen. Ik wou een verhaal maken dat bestemd was voor lezers vanaf twaalf jaar, maar zodanig geschreven dat een volwassene er eigenlijk evenveel plezier kon aan beleven. Stap één was gezet.

Maar waar haalt een mens zijn inspiratie. Je kan dan wel weten welk soort verhaal en voor welke doelgroep je wilt schrijven, daarmee ben je nog ver van huis. Wel, zoals ik reeds heb aangehaald, in de academie leer je inspiratie halen uit kleine, alledaagse dingen: een titel van een song, iets wat je ziet in een fim of op TV, dingen die je leest... dieren, planten, de natuur. Het weer, geluiden, geuren, foto's... één enkel woord kan een klik geven en uitgroeien tot een volledig hoofdstuk! Er is maar één regel als je een verhaal wilt schrijven en dat is schrijven! Noteer alles wat je denkt dat nuttig is. Ik noteer alles in mijn kleine zwarte  boekje en ik haal nu nog inspiratie uit dingen die ik jaren geleden heb genoteerd.
De volgende stap is meteen al een zware: het verhaal...
Wordt vervolgd.

A lot of people have a book inside them that wants to come out. I am one of those people. Writing a book... a noble goal. To create your own world, to develop your own characters, to invent your own story! But, how to begin?

It's not a bad idea to learn some "tricks" at the academy, for me that was the 'Academy of Word and Music'. There you learn to cope with all the different forms of literature and develope your own style.
I found out I was an "storyteller". I love fantasy (Tolkien tought me to read :-) ) so it was only natural I would try this genre. I wanted to create a story intended for kids of twelve as well as adults. Step one was set...

But where to find inspiration? Well, like I said, in the academy you learn to use little, everyday things to get your imagination flowing: a song title, something you see in a film or on TV, something you read... animals, plants, nature, the weather, sounds, smells, pictures... one single word can grow out to a whole chapter! There is only one rule when you want to write a story and that is WRITE! Take notes of everything that you think you can use. I myself write everything in my 'little black book' and still get inspiration from things I wrote down years ago.

The next step is 'The story'

To be continued.

2 opmerkingen:

stekelbees zei

ben curieus ...

Kaasmuis zei

Leuke topic! Misschien kan er af en toe een stukje Faajp-trilogie te lezen zijn?