zondag 28 juli 2013

Lord of the Rings helm collection: Orks


Moria Ork
Deel 4 van de LOTR helm collection: Orks

Link 1: Sauron
Link 2: Saurons volgelingen
Link 3: Gondor


Part 4 of the LOTR helm collection: Orks
Link 1: Sauron
Link 2: Sauron's minions
Link 3: Gondor


Ork Wargrider


donderdag 18 juli 2013

Boekbespreking - The Horus Heresy (7 - 8 - 9) - Book review: Legion - Battle for the Abyss - Mechanicum


For English text scroll down.

De volgende drie boeken uit 'Horus Heresy' reeks:

Legion - Dan Abnett *****  De Keizerlijke troepen krijgen steun van het 20e Legioen Astartes - Alpha - om de weerbarstige wereld 'Nurth' te onderwerpen. Al gauw wordt duidelijk dat het Alpha Legioen er een totaal andere manier van werken op na houdt dan de andere Adeptus Astartes.
Alpha maakt gebruik van geraffineerde listen, spionage en contraspionage om hun doel te bereiken. Dit leidt tot een enorme belegering waar de Nurtheense rebellie wordt platgedrukt én een zege voor het Keizerrijk.
John Grammaticus is een menselijke spion in dienst van de oeroude en mysterieuze 'Cabal'. Hun doel is een fatale slag toe te brengen aan de krachten van 'Chaos'. John krijgt de opdracht om de primarch(s) van Alpha over te halen om voor hun zaak te werken. Wat hij echter niet weet is dat dit tot de totale vernietiging van het menselijke ras kan leiden...
'Legion' is een intillegente, maar vaak moeilijke en soms verwarrende spionagethriller.
 
Battle for the Abyss - Ben Counter *****  Een duister pact tussen het verraderlijke Word Bearers Legioen en de 'Mechanicum' (de technocratie op Mars) resulteert in de lancering van het machtigste oorlogsschip ooit gebouwd: de 'Furious Abyss'. Onder het commando van Kapitein Zadkiel zet het koers naar 'Macragge', thuisplaneet van hun aartsrivaal: het Ultramarine Legioen. Hun doel: invasie en eliminatie.
Zadkiels akties trekken echter de aandacht van de Ultramarine Vlootcommandant Cestus. Overtuigd dat er iets vreselijks mis is zet hij, samen met een speciaal samengesteld legertje Astartes en enkele ruimtefregatten, de achtervolging in.
Immense ruimtegevechten, shoot-outs en confrontaties met de gruwelen van de 'Warp' leiden tot een dramatisch eindgevecht.
'Battle for the Abyss' is de ruimte-equivalent van de klassieke piraten-zeeslagen.
 
Mechanicum - Graham Mc Neill ***** De 'Mechanicum', gevestigd op Mars, is de Aardse technocratie die verantwoordelijk is voor het ontwerp, constructie en onderhoud van alle militaire en burgerlijke technologie.
In de begindagen van de 'Heresy' slaagt Horus erin om in het geheim de meest hooggeplaatste 'Adepts' van de Mechanicum aan zijn zijde te krijgen. Ze plannen een coup om iedereen op Mars die loyaal is aan de keizer uit te roeien. Dit mondt uit in een epische burgeroorlog met als inzet de totale macht over de Mechanicum.
'Mechanicum' is het eerste boek in de reeks dat zich niet toespitst op de primarchs of de Astartes, maar op de burgeroorlog op Mars tussen de mensen die trouw blijven aan de Keizer en zij die kiezen voor Horus. Dit alles wordt weer voortreffelijk in kaart gebracht door Graham Mc Neill.
 
De boeken zijn van Black Library en in het Engels
 
Vorige boeken: Link 1 - Link 2
 
 
 
The next three books from the 'Horus Heresy' series:
 
Legion - Dan Abnett ***** The Imperial Army regiments get the support of the 20th Legion Astartes - Alpha - to bring the world of 'Nurth' to compliance. Soon it becomes clear that Alpha Legion uses a different agenda than their fellow Astartes.
Alpha uses subterfuge, espionage and contra espionage to get to their aims. This leads to a massive siege and the Nurthene damnation.
John Grammaticus is a human spy who works for the ancient and mysterious 'Cabal'. Their goal is to give 'Chaos' a fatal blow. John gets the mission to sway the primarch(s) of Alpha to their viewpoint. What he doesn't know is that this could lead to the extermination of the human race...
'Legion' is an intelligent, but often difficult and sometimes confusing espionage-thriller.
 
Battle for the Abyss - Ben Counter ***** A dark pact between the traitorous Word Bearers Legion and the 'Mechanicum' (the technocracy on Mars) results in the launch of the most powerful warship ever built. Under the command of Captain Zadkiel, the space vessel sets to 'Macragge', homeworld of their arch rival: the Ultramarine Legion. Their aim: invasion and elimination.
Zadkiel's actions however attract the attention of Ultramarine Fleetcommander Cestus. Convinced that there is something very wrong, he assembles a special force of Astartes and spacefregats and sets of in persuit.
Immense space battles, shoot-outs and confrontations with the horrors of the 'Warp' result in a dramatic endbattle.
'Battle for the Abyss' is the space equivalent of the classic pirate-seabattles.
 
Mechanicum - Graham Mc Neill ***** The Mechanicum is the Terran technocracy on Mars, responsable for the design, construction and maintenance of all military and civilian technology.
In the first days of the 'Heresy', Horus obtains the secret allegiance of the most high placed 'Adepts' of the Mechanicum. They plot a coup to eliminate all who are loyal to the Empire. This becomes an epic civil war with the total control of the Mechanicum at stake.
'Mechanicum' is the first novel in the series not to concentrate on the primarchs or the Astartes, but on the civil war on Mars between the allied humans loyal to the Empire and those who chose the side of Horus. All this is superbly told (as always) by Graham Mc Neill.
 
The books are from Black library.
 
Previous books: Link 1 - Link 2
 
 

zondag 7 juli 2013

Dr House sings the Blues - Hugh Laurie: Junkers Blues

Hugh Laurie, briljant Brits komiek én de onsterfelijke Dr House, heeft een oude droom eindelijk waargemaakt: singing the blues. Omringd door de besten in het vak bracht hij onlangs zijn tweede album uit 'Didn't it Rain'. Hier een voorsmaakje...
 
Hugh Laurie, brilliant British comedian and the immortal Dr House, has finally made an old dream come true: singing the blues. Together with the best of the field he recently released his second album 'Didn't it Rain. Here's a little appetiser...
 
 

maandag 1 juli 2013

(Warhammer 40K) RELIC : Gespeeld en gekeurd - A review


For English text scroll down.
Een korte vakantie in Londen is de gelegenheid bij uitstek om eens te grasduinen in wat de spellenwereld voor nieuws te bieden heeft. Dit jaar was de uitverkorene "Relic", de nieuwste telg van Fantasy Flight Games.
Relic is een variatie op een van de oerspellen van Games Workshop, namelijk 'Talisman', maar dan in de setting van het 'Warhammer 40K' universum én dieper uitgewerkt. Je kruipt in de huid van één van de tien helden/avonturiers die het heelal afschuimen op zoek naar de kostbare 'Relics' die ze nodig hebben om een finale en zeer machtige vijand te kunnen verslaan.
Het (enorme) spelbord is verdeeld in drie zones, waar je aan de symbolen op de verschillende missievakken kunt zien welke van je drie vaardigheden op de proef zullen worden gesteld: fysieke kracht, wilskracht of handigheid/sluwheid en dat in de vorm van gebeurtenissen, bestrijden van monsters enz. Het is de bedoeling om je karakter voldoende te upgraden zodat hij de steeds moeilijker en uitdagender missies aankan en... zonder dat hij ten prooi valt aan corruptie en verval...
 Dit gebeurt door eerst in de buitenste zones op het speelbord opdrachten uit te voeren, vervolgens in de middenzone om uiteindelijk in de aartsmoelijke derde en laatste zone te belanden. Als je dit alles overleeft, DAN mag je beginnen aan je eindopdracht.
Door missies tot een goed einde te brengen verdien je punten en trofeeën die je nodig hebt om je karakter te upgraden en om de beheerde Relics te bekomen. Met die Relics kun je dan naar het midden van het bord gaan en proberen de eindmissie op te lossen.
Relic is een bordspel met duidelijke RPG invloeden (queeste, upgraden...). De oude spelformule van Talisman blijft behouden maar krijgt een reboot, zodat het spel fris, nieuw, levendig en bijzonder vlot speelt. De spelregels zijn relatief simpel (wat niet altijd het geval is bij Fantasy Flight) zodat je na een klein half uurtje al volop in de actie zit zonder om de haverklap je boekje te moeten raadplegen.
Zoals het inmiddels de standaard is bij Fantasy Flight is ook Relic een lust voor het oog: een schitterend spelbord, vele van fantastisch artwork voorziene kaarten, tientallen counters en last but not least de tien zeer gedetaileerde speelstukken waar menig miniatuurschilder een paar uren zoet mee zal zijn.
Relic neemt je onmiddelijk mee in een boeiend (maar gevaarlijk en wreed) universum en laat je niet meer los. Een spel kan al gauw op een viertal uur afklokken. Eenmaal Relic gespeeld echter, zal je met heel veel plezier het het bord opnieuw openleggen voor een nieuw spel, en nog een... en nog een...
Fantasy Flight Games hoort tot mijn favoriete speluitgevers. Ik ben dan ook altijd bijzonder opgetogen dat een (nieuw) spel de hoge verwachtingen inlost. Daarom is mijn score voor Relic dan ook 9/10.
Een absolute aanrader!!
'Relic'
Fantasy Flight Games
2-4 spelers (vanaf 14j)
Engels
A short vacation to London is a great opportunity to check out the hottest boardgames. This year I chose 'Relic' , the newest game from Fantasy Flight.
Relic is based on 'Talisman', a prehistoric :-) game of Games Workshop, but now set in the Warhammer 40K universe.
You play one of the ten heroes/adventurers who roam the universe in search of the priceless 'Relics', which they need to face a final and superpowerful nemesis.
The (enormous) game board is devided in three zones, where symbols on the different mission squares tell you which of your three skills will be tested: strength, willpower or cunning through events, battling monsters, encounters etc. You have to upgrade your character so it will be able to succesfully perform more challenging and difficult missions, without falling prey to corruption and decay.
This happens by starting missions in the outer tier of the board, then moving to the middle tier and finally ending in the inner tier. If you survive all that, THEN you can try to face the final mission.
By succesfully ending missions you tally points and trophies to upgrade your character and earn Relics.
The old Talisman formula got a reboot which makes Relic a great, vibrant, lively and smooth game. The rules are relatively simple and after half an hour you are in the middle of the action.
The game itself is a real eyecatcher: a stunning game board, countless cards with beautiful artwork, counters and last but not least ten highly detailed miniatures (a must paint for miniature-painters)that represent the characters.
Relic takes you to an exiting, but dangerous and cruel universe and never loses its grip. A single game can take up to four hours.
Once you've played Relic, you'll want to play it again... and again... and...
An absolute recommendation!!
My score 9/10
Relic
Fantasy Flight Games
2-4 players (age 14+)