zondag 5 november 2017

"Gaming" Space Marine - Citadel Miniatures (GW)

I painted this space marine in the colors of the "Pionisten" gaming club... and replaced the weapon with a die ;-)

Ik heb deze space marine in de clubkleuren  geschilderd van de "Pionisten" spellenclub... en het wapen vervangen door een dobbelsteen ;-)
Geen opmerkingen: