zondag 27 januari 2013

Boekbespreking - The Horus Heresy (1-2-3) - Book review: Horus rising - False gods - Galaxy in flames


For English text scroll down


Ondanks dat ik veel lees is science fiction nooit mijn favoriete genre geweest... tot nu! Vorig jaar kreeg ik van vrouwlief een paar tamelijk dikke boeken cadeau die - volgens de achterflap - de begintrilogie vormden van een enorm 'ruimte epos', een 'space opera' als het ware. Twintig bladzijden ver in het eerste boek en ik was onherroepelijk verknocht.
 
 
 
'Horus Rising' (Dan Abnett) *****- Het is het 31e millenium. Onder het leiderschap van de Onsterfelijke Keizer verovert de mens het universum. Het is een Gouden Eeuw van ontdekking en verovering.
Maar nu, op de vooravond van victorie, verlaat de Keizer de front linies en  geeft de leiding van de grote campagne aan zijn favoriete zoon Horus. Gepromoveerd tot Warmaster begint de idiologische Horus aan het Grote Plan van de Keizer. Maar zijn promotie zaait ook de eerste zaden van opstand tussen zijn broeders.
 
'False Gods' (Graham McNeill) ***** - De grote campagne die de mensheid naar de sterren brengt gaat verder. Horus verovert wereld na wereld in naam van zijn vader. Toch woekert er onrust in de rangen van de keizerlijke troepen. Horus moet steeds meer opboksen tegen de jaloezie en afgunst van zijn broeder-Primarchs, de machtige generaals van de keizerlijke legioenen. Wanneer Horus dodelijk gewond geraakt op de planeet Davin moet hij ook zijn innerlijke demonen bevechten om de verleiding van de mysterieuze machten van Chaos te weerstaan.
 
 
 
 
'Galaxy in Flames' (Ben Counter) ***** - Horus herstelt van zijn ernstige verwondingen en leidt zijn troepen tegen de rebelse wereld van Isstvan III. Het kwaad is echter geschied en Choas haalt zijn buit binnen. Door het valse gemanipuleer van corrupte legerleiders en de verleiding van wat Chaos hem biedt, keert hij zich tegen zijn vader en pleegt de ergste vorm van verraad. Als de troepen waarvan hij weet dat ze zich nooit tegen de keizer zullen keren op het oppervlak van Isstvan III zijn roeit hij alle leven op de planeet uit met een vreselijk wapen. Zo wordt het Keizerijk verscheurd en begint een bloedige oorlog...
 
 
De boeken vertellen een verhaal zo oud als de mensheid: verleiding door macht, verraad door afgunst en jaloezie. Het zou evengoed gesitueerd kunnen worden aan het Romeinse hof, eveneens een broedplaats van curruptie, oneerlijkheid,omkoperij en bedorvenheid.
Het 31e millenium van de Heresy reeks doet trouwens sterk denken aan de oudheid, maar dan met de fantastische technologie die science fiction zo kleurrijk maakt.
Het sterkste punt van de reeks zijn de karaktertekeningen. Die zijn zeer goed uitgewerkt en je kan je als lezer moeiteloos inwerken in hun wereld.
De reeks telt inmiddels meer dan twintig delen (door verschillende schrijvers) die allemaal afzonderlijk te lezen zijn, zolang je de eerste drie, de begintrilogie, hebt gelezen.
De boeken zijn uitgegeven door Black Library en zijn in het Engels.
 
 
 
 
I am a reader, but I was never a big fan of science fiction...until now. Last year my wife gave me three books as a present, three books that were the beginning of an epic space opera. After twenty pages into the first book I was hooked...
 
'Horus Rising' (Dan Abnett) ****- It is the 31st millenium. Under the leadership of the Immortal Emperor the Imperium of Man has stretched out across the galaxy. It is a golden age of discovery and conquest.
But now, on the eve of victory, the Emperor leaves the front lines, entrusting the great crusade to his favourite son, Horus. Promoted to Warmaster, the idealistic Horus begins to carry out the Emperor's grand plan. But his promotion sows the first seeds of heresy amongst his brothers.
 
 
 
 
'False Gods' (Graham McNeill) ***** - The great crusade that has taken humanity into the stars contunues. The Emperor has given the reins of command to Horus. Yet all is not well in the armies of the Emperium. Horus is still battling against the jealousy and resentment of his brother primarchs and, when he is injured in combat on the planet Davin, he must also battle his inner deamons to resist the tempting powers of the mysterious 'Chaos'.
 
 
 
 
 
'Galaxy in Flames' (Ben Counter) ***** - Having recovered from his grievous injuries, Warmaster Horus leads the triumphant Imperial forses against the rebel world of Isstvan III. But under the false manipulations of corrupt leaders and the temptation of power that Chaos offers he commits the worst treason against his father. If al the troops (of which he knows will never turn against the Emperor) are on the surface of Isstvan III, he wipes out all life on the planet with a terrible weapen. The Empire is thorn apart and thus begins a bloody war.
 
 
 
 
The books tell a story as old as mankind.: temptation of power, treachery, jealousy and resentment. It could very well been situated at the Roman court . The 31st millenium very much reminds me of old ages, but with the fantastic technology of science fiction.
The strongest point in the Heresy novels are the characters. They are extremely well worked out and as a reader you can easely step into their world.
The series counts over twenty volumes now (by different writers) who can all be read seperately, if you have read the first three.
Visit the site of Black Library.
 
 
 
 

2 opmerkingen:

stekelbees zei

sf is niet mijn ding, maar als jullie het leuk vinden

Kaasmuis zei

stekelbees toch, heb je eigenlijk ooit al eens een sf-boek gelezen? ik dacht ook dat dat mijn ding niet was, maar ik heb ook eens een sf-boek gelezen omdat het zo goed was volgens een vriend en ik was ook direct verkocht.
Deze heb ik nog niet gelezen, maar dat komt misschien ooit nog wel eens.